Avtorica: Maruša Perič Vučko

Cena: 22,70 EUR

ISBN: 978-961-94357-4-8

Format: 181 strani, 190 x 270 mm, mehka vezava

Primerno za: dijake in učitelje pri modulu Upravljanje z uporabniško programsko opremo v srednješolskem programu Računalnikar in pri modulu Osnove obdelave podatkov v programu Tehnik mehatronike.

V učbeniku so opisani uporaba programske opreme za predstavitve, zbirke podatkov in preglednice, dijaki se seznanijo, kako zagotoviti osnovno podporo uporabnikom pri uporabi uporabniške programske opreme, predstavljeni pa so tudi uporaba konceptov organizacije dela in ekonomike na strokovnem področju ter uporaba sporazumevanja, strokovno komuniciranje s sodelavci v timu ali v skupini.