Avtorja: Andrej Berdajs in Dimitrije Djokić

Cena: 20,00 EUR

ISBN: 978-961-93760-6-5

Format: 154 strani, 190x270 mm, mehka vezava

Primerno za: učbenik za modula Geodezija in Evidentiranje nepremičnin v programu Geodetski tehnik in za modul Geodezija v gradbeništvu v programu Gradbeni tehnik.

Učbenik zajema osnove geodetskih meritev, v njem so predstavljeni državni koordinatni sistem in mreže geodetskih točk, opisano je  višinomerstvo, poseben poudarek je namenjen natančnosti geodetskih meritev in napakam ter merilu točnosti. Opisani so razdaljemeri ter kako izvesti detajlno izmero zemljišča, kako izračunati koordinate geodetskih točk z urezom. Vsebina zajema tudi višjo ter inženirsko geodezijo. Zadnje poglavje učbenika vključuje način evidentiranja nepremičnin.