Avtorici: Laura Javoršek, Alenka Gorjan / Ilustracije: Erika Omerzel Vujić

Cena: 12,00 EUR

ISBN: 978-961-93354-0-6

Format: 116 strani

Primerno za: učitelje biologije v 9. razredu. Vodnik je v pomoč učitelju, saj vsebuje primer letne učne priprave in tvori skupaj z učbenikom in delovnim zvezkom didaktični komplet.

V vodniku so zajeti cilji, ki jih dosegamo s pomočjo posameznih vaj, nalog in praktičnih dejavnosti, priporočila in napotki za izvajanje posameznih dejavnosti, rešitve nalog iz delovnega zvezka ter ideje za dodatne raziskovalne naloge.