Videoposnetek prikazuje primer dobre prakse, kjer lahko vidimo končni rezultat povezovanja aktivnih metod pouka z dodanim medpredmetnim sodelovanjem za celosten pristop k poučevanju. Učenci 8. razreda OŠ in vrtca Sveta Trojica so pri biologiji raziskovali organe človeškega telesa, njihove lastnosti, naloge in principe delovanja; pri likovni umetnosti pa so te organe oblikovali iz gline in spoznavali postopke 3D modeliranja. Z modeli smo se prijavili na natečaj Pipinove knjige - Naravni stroj za vsakodnevno uporabo, kjer smo podrobneje predstavili pridobljeno znanje. Takšen način poučevanja predstavlja aktiven in sodoben pristop k učnemu procesu tako za učitelja kot za učenca ter zagotavlja znanje, ki ostaja trajno na poti učenčevega življenja.