AVTOR, JAMAR, FOTOGRAF 

Slavko je doktor bioloških znanosti in muzejski svetnik v Notranjskem muzeju Postojna. Mednarodno prepoznaven pa je prav gotovo postal na področju speleobiologije. 


Skupaj s tremi drugimi slovenskimi raziskovalci je prejel prestižno nagrado Aleksandra von Humboldta za najboljši znanstveni članek v revijah naravoslovno raziskovalnega združenja Senckenberg.

Ukvarja se s popularizacijo favne in flore,  še zlasti vretenčarjev, hroščev in metuljev ter podzemeljskimi hrošči v širšem svetovnem merilu.

Pripravil je model za spremljanje jamskega hrošča drobnovratnika (Leptodirus hochenwartii) v Sloveniji za Naturo 2000 ter atlas podzemeljskih hroščev Slovenije. Kot strokovnjak za podzemeljsko živalstvo redno sodeluje na mednarodnih simpozijih podzemeljske biologije po vsem svetu. Kot kustos je leta 2004 vodil odprtje speleovivarija v Postojnski jami in uredil »Muzej krasa«, stalno razstavo Notranjskega muzeja Postojna.

Slavko je član večine slovenskih zooloških društev (proučevanje in varstvo ptic, netopirjev, metuljev, kačjih pastirjev, entomologov, herpetologov, društva za varstvo naravne dediščine…) in nekaterih mednarodnih društev, kot je International Society for Subterranean Biology.